Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Ders Notları Dr. Mehmet Faik Özçelik 2018
Genel Cerrahi Yeterliliği'ne Testlerle Hazırlık Editör: Dr. Mehmet Faik Özçelik, Yrd. Editörler: Dr. Serap Erel, Dr. Volkan Genç, Dr. Münevver Moran, Dr. Neşet Köksal 2018