04 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yapılan Yeterlik Kurulu ve Sınav Komisyonu'nun ortak toplantıda 24 Mayıs da yapılacak olan Yeterlik Sözlü Sınavı'nın son hazırlıkları ve sınav sorumlularının görev dağılımları görüşüldü.

Toplantıya Prof. Dr. M. Faik Özçelik, Prof. Dr. Altan Tüzüner, Prof. Dr. Neşet Köksal, Doç. Dr. Betül Bozkurt, Doç. Dr. Ersin Öztürk, Doç. Dr. Münevver Moran ve Doç. Dr. Settar Bostanoğlu katılmıştır.