TCYK iç yönergesinde 5.7. Yeniden Belgelendirme alt başlığında belirtilen 1. Numaralı madde ile ilgili olarak;  TCYK  resertifikasyonun yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması için; TTB-STE Kredilendirme Yönergesinde tanımlanan eğitim etkinliklerinden alınan puanların işlenme ve belgelendirme zorlukları nedeniyle, sistemden kaynaklı sorunlar çözümlenene kadar aşağıdaki kuralların değerlendirmede kullanılmasına karar verildi.

“Katılınan etkinliğin katılım belgesi ve/veya etkinliğin TTB-STE kredi puanını gösterir belgenin” sürekli tıp eğitiminin belgelendirmesi için yeterli olacağı görüşü kabul edildi.

 Yeniden belgelendirilmek için başvuracak adaylardan sürenin dolmasına en az 3 ay zaman kala iç yönergede “5.7. Yeniden Belgelendirme” alt başlığında belirtilen dökümanların dosya halinde değerlendirilmek üzere TCYYK’na teslim edilmesi rica olunur.