1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 10 soru olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır.


1. İki yaşında elektif şartlarda bilateral inguinal herni onarımı planlanan hastada aşağıdakilerden hangisi ameliyatın ertelenme sebebidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi septik şokta oksijenasyon ile ilgili olarak doğrudur?


3. Aksiller lenf nodları düzeyleri aşağıdaki hangi oluşum ile ilişkili olarak belirlenir?


4. Kanlı meme başı akıntısının en sık nedeni nedir?


5. 65 yaşında kadın, sağ alt kadranda hafif derecede karın ağrısıyla acil servise başvuruyor. Ağrıyı; iki gün önce başlayan, şiddeti hiç değişmeyen, künt ve devamlı bir ağrı olarak tanımlıyor. Şu andaki ağrısının 7/10 şiddetinde olduğunu, ağrıyı artıran ya da değiştiren herhangi bir durum tanımlamıyor. Hasta, 4 gündür konstipe olduğunu, bulantı ve kusmasının olduğunu ifade ediyor. Laboratuvar bulguları; beyaz küre 10,000. Hastanın Foley sondası var ve koyu renkli konsantre idrarı mevcut. Fizik muayene; taşikardi 110/dakika, diğer vital bulgular stabil. Sağ alt kadranda ele gelen kitle mevcut. Abdomen ve pelvis bilgisayarlı tomografisi genişlemiş apendiks olduğunu göstermektedir. Hasta ameliyata alındı, Rocky-Davis kesisi uygulandı, apendiksin uç kısmının neoplastik olabileceği değerlendirildi. Frozen sonucu adenokarsinoma olarak geldi. Ameliyat seçiminiz ne olurdu?


6. 30 yaşında erkek hasta, sağ alt kadranda 4 gündür devam eden, ani başlayan, keskin ve giderek kötüleşen bir ağrıyla başvuruyor. Şu anda ağrısının 8/10 şiddetinde olduğunu ifade ediyor. İştahsızlık, titreme, ateş, cildinin sarı renge dönmesinden, idrar renginin koyu sarı olmasından şikayet ediyor. Laboratuvar bulguları; beyaz küre 18,000 ve sola kayma mevcut, tam idrarda infeksiyon bulgusu ve eritrosit yok ancak bilirubin pozitif. BT’de süperior mezenterik ve portal vende tromboz ve gaz görünümü yanı sıra apandisit görülüyor. Tanınız nedir?


7. 72 yaşında erkek hasta, hafif düzeyde karın ağrısı sebebiyle acil sevise başvurdu. Aynı gün ağrısı başlamış, 2 kez tuvalete çıkmış ve dışkısında kanlı bulaş ve pıhtı mevcutmuş. Yaygın, kolik tarzda ağrısına hafif düzeyde tenezm şikayeti eşlik ediyormuş. Geçmişinde periferal vasküler hastalık, koroner arter bypass ameliyatı, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, abdominal aort anevrizma onarımı, sol femoropopliteal bypass ameliyatı mevcut. Fizik muayenede; normotansif ve taşikardik. Abdominal muayenede organomegali, defans, rebound, rijidite ve pulsatil kitle yok. Rektal muayenede kanama bulgusu mevcut ancak hemoroidal hastalık bulgusu yok . Nazogastrik tüp takıldı ve 50 cc kahve telvesi tarzında materyal aspire edildi. Endoskopide, duodenal mukozada defekt ve sentetik greft mevcut. BT beklerken, hastanın hematokezyası oldu ve hipotansiyon gelişti. Tanınız nedir?


8. 68 yaşında kadın hasta, bir haftadır devam eden karın ağrısının daha da artması, ateş, titreme ve uykuya meyil haliyle acil servise başvurdu.  Üç yıl önce komplike kolesistektomi ameliyatında safra yolu yaralanmasından bahsediyor. Fizik muayenede; TA: 100/40 mmHg, nabız 110 vuru/dk, solunum hızı 21/dk, 38°C ateşi var. Skleralar ikterik. Sağ üst kadranda rebound hassasiyet olan yumuşak abdomen mevcut ve ele gelen kitle yok, bağırsak sesleri hipoaktif. Rektal muayenede kan görülmedi. Laboratuvar bulguları; Hb 10 gr/dl, beyaz küre 18,000 ve sola kayma mevcut, direkt bilirubinin daha yüksek olduğu total bilirubin 4.5 mg%, ALP 320 IU. Abdomen ve pelvis BT’de, karaciğer sağ lobda intrahepatik safra yollarında genişleme ve 3 cm çapında hava-sıvı seviyeleri mevcut. Bu senaryo eşliğinde, bu enfeksiyonun en yüksek oranda nedeni ne olabilir?


9. İnguinal ligamentin raf yapan parçası (shelving portion), açık inguinal herni onarımı için kullanılır, inguinal ligamentin bu kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


10. Primer retroperitoneal tümörler için hangisi doğrudur?