• Eğitim Komisyonu
  • Yurtdışı Eğitim Değerlendirme Komisyonu
  • TTB-TCD Asistan Komisyonu
  • Sosyal Etkinlik Komisyonu
  • Şiddeti Önleme Komisyonu