1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 10 soru olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır.


1. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi feokromasitomalı bir hastanın preoperatif hazırlık aşamasında öncelikle verilmelidir?


2. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi venöz tromboemboli (VTE) açısından en yüksek rölatif riske sahiptir?


3. Morbid obezite cerrahisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


4. Helicobacter pylori eradikasyonu için en az etkin medikal tedavi rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


5. Kronik inflamasyonda en baskın ve etkin hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Hipovolemik şokun şiddeti aşağıdakilerden hangisi ile orantılıdır?


7. Hipovolemik şoktaki başlangıç kompansatuar mekanizmada hangisi etkindir?


8. Aşağıdakilerden hangisi antiinflamatuar sitokindir?


9. Uzun torasik sinir için hangisi doğrudur?


10. Aksiller lenf nodları düzeyleri aşağıdaki hangi oluşum ile ilişkili olarak belirlenir?