[EPS-0074]

Benign sebeple yapılan tiroidektomi sonrası cilt altında ektopik tiroid dokusu gelişimi

Murat Emre Reis, Kayahan Eyüboğlu, Taha Anıl Kodalak, Serkan Tayar, Adnan Çalık
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Tiroid bezine yönelik yapılan girişimsel işlemler sonrasında cilt altına doku ekilmesi nadiren de olsa görülmektedir. Bu durum daha çok tiroid maligniteleri ile alakalı olarak tespit edilmiştir. Sunulan olguda foliküler hastalık nedeniyle tiroid sol lobektomi yapılan hastada takipte cilt altında nodüler tiroid dokusu tespit edildi.

30 yaş kadın hasta cilt altında ele gelen ve hastada estetik kaygı oluşturan nodüller nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede Kocher insizyonu ve insizyon altında trakea solunda ele gelen iki adet nodüler lezyon tespit edildi (Şekil-1). Hastanın öyküsünde beş yıl önce tiroid sol lobda 3 cm nodül olması ve hastanın endemik bölgede olması nedeniyle yapılmış tiroid sol lobektomi mevcuttu. Patoloji sonucu nodüler kolloidal guatr (folikülonodüler hastalık) raporlandı.

Hastaya yapılan laboratuvar incelemesinde tiroid fonksiyon testi normaldi. USG’de insizyon skarı altında solda cilt altında 8x10mm ve 7x4 mm nodüler tarzda mikrokalsifikasyon içermeyen rekürren normal tiroid dokusu ile uyumlu dokular tespit edildi. Hasta isteği üzerine lezyonlara yönelik genel anestezi altında eksziyon yapıldı. Hasta sonraki gün taburcu edildi. Patoloji sonucunda çıkarılan lezyonlar tiroid dokusu olarak raporlandı (Şekil-2). Hastanın takibinde ek sorun çıkmadı, yeni lezyon tespit edilmedi.
Literatürde özellikle malignite nedeniyle yapılan cerrahi sonrası cilt altına ekim bildirilmişken, benign cerrahi sonrası bildirilen olgular çok enderdir.

Tiroid dokusu yapılan girişimsel işlemler sonrası cilt altına yerleşebilmekte, orada boyut olarak büyüyüp fonksiyon kazabilmektedir. Malignite dışlandığı sürece tespit edilen lezyonların cerrahi olarak çıkarılması yeterli olacaktır.

Keywords: cilt altı nodül, tiroid dokusu ekimi, folikülonoduler hastalık