Kongreye Davet
Değerli Meslektaşlarım,

Türk Cerrahi Derneği (TCD) üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması, genel cerrahi alanında toplum yararının gözetilmesi ve genel cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Bu bağlamda sürekli tıp eğitimi (STE) etkinlikleri başta kongreler olmak üzere en çok önem verdiğimiz çalışma alanımızdır.

haberin devamı...