Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
Kolonoskopi Yapılacak Hastaların Bağırsak Hazırlığında ve Anksiyete Seviyelerinde E-Öğrenme (LMS) Uygulamasının Etkisi
Op. Dr. Ala Elcircevi
27 Mart 2022
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP): 2166 hasta deneyimimiz
Bahtiyar Muhammedoğlu
27 Mart 2022
Üst gastrointestinal sistem kaçaklarının kendinden geniŞleyen metal stent (SEMS) ile tedavisi
Mümin COŞKUN, Orkhan VERDİYEV, Tevfik Kıvılcım UPRAK, Ali Emre ATICI
27 Mart 2022
Alt Gastrointestinal Sistemde Yapılan Endoskopik Mukoza Rezeksiyon Tecrübemiz
Üsküdar Berkay Çaralan, Vedat Deniz
27 Mart 2022
Üçüncü basamak referans merkezde koroziv madde içimi sonrası acil endoskopi tecrübemiz
İsmail ÇALIKOĞLU, Alaaddin AYDIN, Serkan GÜLER, Sercan YÜKSEL, Hasan BEKTAŞ
27 Mart 2022
2.BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ DENEYİMLERİMİZ
Opr. DR. GÖKMEN GÜZEL, Uzm. DR. SİNAN ÇETİN
27 Mart 2022
Per-Oral Endoskopik Miyotomi (POEM) ve Redo POEM (POEM ve Laparoskopik Heller Myotomi sonrasi)
Bahtiyar MUHAMMEDOĞLU
27 Mart 2022
Künt KarınTravmalarında Erişkinlerde Dalak ve Karaciğer Yaralanmalarının Non-Operatif Tedavisi:Klinik Deneyimimiz
DR.YÜKSEL DOĞAN, DR.ADNAN MESUT DEDE, DR.MUZAFFER ÇAPAR
26 Mart 2022
TİİAB’DE HURTHLE HÜCRELERİ GÖRÜLEN HASTALARIN TİROİDEKTOMİ SONUÇLARININ ONKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Op.Dr. Adnan Mesut DEDE, Op.Dr. Yüksel Doğan, Op.Dr. Muzaffer Çapar
26 Mart 2022
Preoperatif Biliyer Drenajın Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Morbidite ve Mortaliteye Olan Etkisi
Korhan Tuncer, Gizem Kılınç Tuncer, İsmail Sert, Cem Tuğmen, Bülent Çalık, Mustafa Emiroğlu
26 Mart 2022
Pankreatik duktal adenokarsinomlu hastalarda laktat dehidrogenaz ve CA 19-9 düzeylerinin prognostik önemi
Yunushan Furkan Aydoğdu, Yılmaz Türk,Hüseyin Göbüt,Hasan Bostacı,Emre Gülçek, Çağrı Büyükksap,Mustafa Kerem
26 Mart 2022
Pankreas adenokanserlerinde nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranları, sağkalımı etkileyen prognostik faktör olarak değerlendirilebilir mi?
Tarkan Ünek, Mücahit Özbilgin, Tufan Egeli, Cihan Ağalar, Ali Durubey Çevlik, Anıl Aysal Ağalar, İlkay Tuğba Ünek, Özgül Sağol, Funda Obuz, İbrahim Astarcıoğlu
26 Mart 2022
Karaciğer Kist Hidatikte Laparaskopikle Açığın Karşılaştırılması
Dr. Halil Kirazlı, Dr.Fatih Türkoğlu, Prof.Dr.Fahrettin Acar, Prof.Dr. Mustafa Şahin
26 Mart 2022
Akut kolesistit tanısıyla erken laparoskopik kolesistektomi sonuçlarının elektif laparoskopik kolesistektomilerle karşılaştırılması
Ahmet Can Sari, Elif Çolak, Ahmet Burak Çiftçi, Engin Aybar, Mustafa Safa Uyanık
26 Mart 2022
Tiroid Nodülü Yönetiminde Bethesda 3, 4 ve 5 Hastalarda İntraoperatif Frozen Kesit İnceleme Yardımcı Olur Mu?
Metehan Gök, Özgün Cevdet Köse, Yiğit Türk, Deniz Nart, Yeşim Ertan, Murat Özdemir, Özer Makay, Gökhan İçöz
26 Mart 2022
Tiroid Otoantikor düzeylerinin Tiroid fonksiyon testleri, Tiroid nodül özellikleri ve TİRADS skoru ile ilişkisi

DOÇ DR Sabahattin Destek, Mehmet Esat Belviranlı
26 Mart 2022
Paratiroid Adenomunun İnflamasyona Beklenmedik Etkisi
Ahmet Tarık Harmantepe, Belma Koçer, Zülfü Bayhan, Emre Gönüllü, Uğur Can Dülger
26 Mart 2022
Posttiroidektomi Normoparatiroidik Hipokalsemi Gelişen Hastalarda Magnezyumun Etkisi
Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Ektiren, İsmail Ethem Akgün, Mehmet Uludağ
26 Mart 2022
Tiroid Nodüllerinin Malignite Risk Değerlendirilmesinde Elastografinin Yeri; Ön Sonuçlar
Nazmi Onur Okudur, Volkan Genç
26 Mart 2022
Malign ve büyük adrenal kitlelerde Robotik cerrahi
Dr. Ayhan Erdemir, Dr. Kemal Raşa
26 Mart 2022