Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Son yıllarda Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) ’lere yönelik olarak enfeksiyon kontrol önlemlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Ameliyat odasının havalandırılması, sterilizasyon yöntemleri, bariyer önlemler, ameliyat teknikleri ve antibiyotik profilaksisinde kaydedilen gelişmelere rağmen CAE’ler günümüzde halen önemini korumaktadır. CAE’ler uzamış hastane yatışları, hastaneye yeniden yatışlar, morbidite, mortalite, yaşam kalitesinde bozulma ve artmış maliyetin önemli bir nedenidir. Hastanede yatarak ameliyat geçiren hastaların %2-5’inde CAE gelişmektedir. Her bir CAE yaklaşık olarak 7-11 ek postoperatif hastane yatış günü ile ilişkilidir. Bunlarla birlikte CAE’lerin yaklaşık %60’a kadar önlenebilir olduğu kabul edilmektedir. Morbidite ve mortalitedeki artışın yanı sıra artmış hastanede yatış, hastaneye yeniden yatışlar, yeniden ameliyatları gerektirebilmesi nedeniyle CAE’ler artmış iş yükü ve maliyeti de beraberinde getirmektedir. Gelişen bu enfeksiyonlar antibiyotik direncinin artmasında da katkıda bulunmaktadırlar. Toplumun sağlık hizmetlerine karşı güvensizlik hissi oluşmasına da neden olan CAE’lerin hukuksal boyutu da yaşanan sorunlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Önlenebilir antiteler olması nedeniyle oluşturulmuş bu kurs programından tüm cerrahi branş asistanlar ve uzman meslektaşlarımız yararlanabilmektedir. Bu kursunun toplum adına önemli kazanımlar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Kurs Tarihi ve Yerleri

22 Ekim 2022

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Program

08.45 - 09.00 Açılış

 

Oturum Başkanları:  Dr Hakan Canbaz1,  Dr Ali Sapmaz2

 

 

09.00 - 09.15 Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tanımı – Önemi
  Konuşmacı: Dr Ramazan Gündoğdu3
09.15 - 09.30 Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı
  Konuşmacı: Dr. Kubilay Dalcı2
09.30 – 09.45 Cerrahi Prosedürler
  Konuşmacı: Dr Hilmi Bozkurt1
09.45 – 10.00 Yara Sınıflamaları
  Konuşmacı:Dr Cihan Gökler4
10.00 – 10.15 Tartışma
10.30 – 10.45 Kahve  Arası
   
  Oturum Başkanları: Dr Ali Ezer3, Dr Süleyman Çetinkünar 4, Dr Orçun Yalav2
   
10.45 – 11.00 Profilaktik Antibiyotik Uygulamaları.  
  KonuşmacıDrYusuf Ziya Demiroğlu5
11.00 – 11.15 Cerrahi Alan Kapama Yöntemleri
  Konuşmacı: Dr Enver Reyhan 1
11.15 – 11.30 Taburculuk Sonrası Sürveyans
  Konuşmacı: Dr Kubilay Dalcı 2
11.45 – 12.00 Hijyen Tedbirleri
  Konuşmacı: Dr Kuntay Kaplan4
12.00 – 12.15 Tartışma
12.15 – 12.30 Kapanış
  1. Mersin  Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  3. Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  4. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü 
  5. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
'nın katkılarıyla
Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.